ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายพาณิชย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นายชิต ไวศานฑ์สถล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001532
เลข ISBN 974910871X
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 226
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือ กล่วถึงเอกเทศสัญญาที่สำคัญในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น 9 หน่วย ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง และสัญญาจำนำ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7