ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐(แก้ไข ปี'๔๘)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001654
เลข ISBN 9743896295
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 201
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลากว่าหกสิบห้าปีแล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ได้มีการยกเลิก.....
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-07-30 21:48:19
 
555
 
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-07-30 21:48:12
 
555
 
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-07-30 21:47:56
 
555
 
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-07-30 21:47:55
 
555
 
3.234.244.181