ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง -> ชำแหละรากเหง้าทุนนิยมสามานย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003566
เลข ISBN 9786165263375
ปีที่นำเข้า 2014-07-18
จำนวนหน้า 281
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.77.73