ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ไทยแพ้คดีฯ (คดีเขาพระวิหาร)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์,ศรัญญา วิชชาธรรม
สำนักพิมพ์ ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005027
เลข ISBN 9789740916833
ปีที่นำเข้า 2015-05-21
จำนวนหน้า 257
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ปัจจุบันนี้ ปราสาทเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา เนื่องจากศาลโลกตัดสินให้ไทยแพ้คดี เมื่อเขาพระวิหารเป็นของไทย ทำไมเราถึงแพ้คดี เรื่องนี้มีความเป็นมาที่ซับซ้อน เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่าจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21