ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เกมเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธัญญา ผลอนันต์ และ ขวัญฤดี ผลอนันต์
สำนักพิมพ์ ขวัญข้าว'๙๔
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005711
เลข ISBN 8858921400407
ปีที่นำเข้า 2016-03-24
จำนวนหน้า 35
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและนำไปทดสอบกับกลุ่มเด็กพิเศษเบื้องต้น จำนวน 100 คน ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถเข้าร่วมเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196