ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด (ฉบับสมบูรณ์)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02005991
เลข ISBN 9786165264822
ปีที่นำเข้า 2016-06-10
จำนวนหน้า 250
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ที่ประกาศมาตลอดชีวิตว่า หนึ่งในงานสามอย่างที่ท่านตั้งปณิธานว่าจะทำไปจนสุดความสามารถก็คือ “การช่วยให้ศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน” “ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด” ก็คือตัวอย่างของความพยายามตามปณิธานเช่นนั้น สำหรับท่านพุทธทาส... เป็นไปได้ที่ “ภาพ” ของวัดจะวิวัฒนาการเปลี่ยนผ่านไปตามยุคสมัย อาจจะเป็นป่ากลางธรรมชาติที่ปราศจากสิ่งปกคลุมใดๆ นอกจากจีวรเพียงผืนเดียวก็ได้ หรือจะมีพระพุทธรูปทองคำ แวดล้อมไปด้วยโบสถ์วิหารราคาหลายล้านก็ได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39