ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> Q ที่คุณควรมีอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006051
เลข ISBN 9789744143372
ปีที่นำเข้า 2016-08-24
จำนวนหน้า 170
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด นโลกปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยความฉลาดที่ว่านี้ ได้แก่ AQ : ความฉลาดในการฝ่าวิกฤติ BQ : ความฉลาดทางธุรกิจ CQ : ความฉลาดทางวัฒนธรรม EQ : ความฉลาดทางอารมณ์ LQ : ความฉลาดทางภาวะผู้นำ MQ : ความฉลาดทางด้านศีลธรรม PQ : ความฉลาดทางการเมือง SQ : ความฉลาดทางด้านจิตใจและความรู้สึกภายใน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา IQ และ EQ ให้มีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39