ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เก่งแกรมม่าญี่ปุ่นอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006053
เลข ISBN 9789744143754
ปีที่นำเข้า 2016-08-24
จำนวนหน้า 258
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เคล็ดลับเก่งผันคำกริยา & คำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น อ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้ทันที ! คำศัพท์จำเป็นกว่า 700 คำ รู้ไว้พูดและเขียนญี่ปุ่นเก่งมากเหมือนเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา และผู้ที่เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การผันคำคุณศัพท์และคำกริยามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางครั้งอาจสร้างความสับสนในการนำไปใช้ให้กับผู้เรียนและผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการผันคำคุณศัพท์ และคำกริยา พร้อมการนำไปใช้ในประโยคต่างๆไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งรวบรวมคำศัพท์คำคุณศัพท์ และคำศัพท์คำกริยาที่ใช้กันทั่วไปและมักออกข้อสอบบ่อยๆไว้อีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196