ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิทธิชัย ฝรั่งทอง
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006065
เลข ISBN 9789744143044
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 174
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน   !  หนังสือที่เจ้าของธุรกิจ  ผู้ประกอบการ  เจ้าของกิจการ  SMEs ทุกคนต้องอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของคุณ  ด้วยสุดยอดกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลในตลาดอาเซียน  ที่มีทั้งโอกาสทางการค้าและตลาดใหม่ๆ  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาดของคุณไปด้วย  เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.244.181