ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> ธุรกิจส่วนตัว SME คุณทำได้อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006079
เลข ISBN 9789744142061
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 171
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ ธุรกิจส่วนตัว SMEs คุณทำได้! ได้รวบรวมทุกเรื่องที่ผู้อยากเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวทุกคนต้องรู้! ทั้งหลักการและวิธีการแสวงหาโอกาส การคัดเลือกธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมวิธีวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของธุรกิจที่คุณต้องการลงทุน รวมถึงการเลือกสุดยอดทำเล และหัวใจสำคัญ...วินัย 16 ประการสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด และก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ ...อย่าเพิ่งลงมือทำธุรกิจถ้าคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.244.181