ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการสารสนเทศเบื้องต้นอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006148
เลข ISBN 9789744143297
ปีที่นำเข้า 2016-09-06
จำนวนหน้า 221
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรทุกประเภทซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร ให้เพียบพร้อมด้วยสารสนเทศและความรู้ที่สามารถนำมาใช้เพิ่มศักยภาพ และความสามารถขององค์กรตลอดจนบุคลากรทุกระดับ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196