ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> แพลงก์ตอนพืชอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ลัดดา วงศ์รัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006727
เลข ISBN 9745539023
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 868
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด แพลงก์ตอนพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ สุดแต่คลื่นลมและกระแสน้ำจะพัดพาไป แพลงก์ตอนพืช มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น (primary producer) โดยใช้พลังงานจากแสงแดดหรือพลังงานจากแหล่งอื่นเพื่อผลิตอาหารในรูปของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ฯลฯ ดังนั้นชนิด ปริมาณ ความหลากหลายของรูปร่างลักษณะการแพร่กระจาย ฯลฯ ของแพลงก์ตอนพืชจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศ ฉะนั้นการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมในน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องแพลงก์ตอนพืชเป็นความรู้พื้นฐาน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นต้น ตำราเล่มนี้นับว่าเป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทยที่ได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดของแพลงก์ตอนพืชทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล โดยรวมแพลงก์ตอนพืชที่พบเสมอในประเทศไทยไว้เป็นจำนวนถึง 11 classes รวมทั้งแพลงก์ตอนพืชที่คาดว่าจะมีการศึกษากันมากขึ้นในอนาคต เช่น Class Prymnesiophyceae และ Prasinophyceae ไว้ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177