ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬาและนันทนาการ -> ฮักแพงเมืองลาวอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุมิตรา จันทร์เงา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬาและนันทนาการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006860
เลข ISBN 9789740204671
ปีที่นำเข้า 2018-01-10
จำนวนหน้า 229
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ในบริเวณแถบแถวอุษาคเนย์รอบพื้นที่ประเทศไทย สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นประเทศที่ใกล้ชิดประเทศไทยที่สุด มีรากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับวัฒนธรรมไทยมากที่สุด เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติที่ใครได้ไปเยี่ยมเยือนเมื่อใดย่อมประทับใจเมื่อนั้น ในขณะเดียวกัน ลาวเมื่อครั้งอดีตนั้นก็เคยบอบช้ำจากสงครามอินโดจีน ในฐานะที่ลาวเป็นเสมือนสงครามตัวแทนในฝั่งสังคมนิยมในยุคสงครามเย็นความสวยงามของเมืองลาวจึงเต็มไปด้วยริ้วรอยบาดแผลจากผลของสงคราม หนังสือเรื่อง “ฮักแพงเมืองลาว” จึงได้บันทึกขีดเขียนข้อเท็จจริงในหลายด้านหลายมิติ ทั้งความสวยงามของลาวและบาดแผลจากสงคราม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196