ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> วิถีจีน-ไทยในสังคมสยามอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006885
เลข ISBN 9789743238925
ปีที่นำเข้า 2018-01-11
จำนวนหน้า 354
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด กว่าสองวัฒนธรรม “ไทย-จีน” จะหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้ต้องใช้เวลา หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนอย่างสนิทแนบแน่น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177