ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง -> เบี้ยไล่ขุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007165
เลข ISBN 9789740208372
ปีที่นำเข้า 2018-02-01
จำนวนหน้า 232
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อชนชั้นนำไทยถูกรุกฆาต ...เสียงของคนเล็กๆ ดังมากขึ้นในสังคมไทย ...วิถีทางสำคัญในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ชนชั้นนำไทยต้องปรับตัว
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196