ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง -> พิพากษ์ศาลอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007167
เลข ISBN 9789740209973
ปีที่นำเข้า 2018-02-01
จำนวนหน้า 230
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด "นิธิ เอียวศรีวงศ์" กระตุ้นเตือนให้เจ้าของอำนาจอธิปไตย ร่วมกันพิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจของ "ศาล" อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเเละกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเพื่อให้การเมืองไทยดำเนินไปภายใต้เจตจำนงของประชาชน อย่างน้อยก็เพื่อลดความขัดเเย้งเเละรักษามาตรฐานในการผดุงความยุติธรรมเอาไว้ได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.244.181