ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> เทพรัตนอักษรา เจ้าฟ้าปริญญาเอกอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007381
เลข ISBN 9789740213833
ปีที่นำเข้า 2018-03-01
จำนวนหน้า 265
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้ทรงพระอักษรร่วมกับพระสหายอย่างไม่ถือพระองค์ ยังความปลื้มปีติให้แก่พระสหายที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและศึกษาร่วมชั้นเรียน เผื่อแผ่ไปยังพสกนิกรชาวไทยที่ได้ทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.205.26.39