ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> ลายแทงความสุขอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กอง บก.มติชน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ มติชน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007479
เลข ISBN 9789743239625
ปีที่นำเข้า 2018-03-20
จำนวนหน้า 156
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด รวมบทสัมภาษณ์บุคคลวงการต่างๆ ถึงมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, แทนคุณ จิตต์อิสระ,ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นพ.เฉก ธนะสิริ, เกรียงไกร สิงหกาญจนโรจน์ และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196