ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การออกแบบระบบดิจิทัลอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนันต์ บรรหารสกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007592
เลข ISBN 9786165562188
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 357
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด การออกแบบระบบดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ให้เห็นภาพรวม และเข้าใจหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดดิจิทัล ระบบตัวเลข เกตลอจิก พีชคณิตบูลีน วงจรลอจิกคอมบิเนชัน แลตช์ ฟลิปฟลอป ตัวจับเวลา วงจรซีเควนเชียล เรจิสเตอร์ วงจรนับ หน่วยความจำ อุปกรณ์ลอจิกแบบสั่งการได้ และระบบคอมพิวเตอร์ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177