ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> สีย้อมสำหรับสิ่งทออ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007611
เลข ISBN 9786165562140
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 243
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด สีย้อมสำหรับสิ่งทอ มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสีย้อม ความสำคัญของกระบวนการเตรียมสิ่งทอต่อประสิทธิภาพในการย้อมสี ประเภทของสีย้อม กลไกและกระบวนการย้อมสีแต่ละชนิดบนเส้นใยชนิดต่างๆ กระบวนการย้อมเส้นใยผสม รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบสมบัติที่สำคัญของสีย้อมด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสมบัติของสีย้อมแต่ละชนิด กลไกในการติดสีที่เกิดขึ้นระหว่างสีย้อมและเส้นใย วิธีการย้อมการเลือกใช้สีย้อมและสารเคมีช่วยย้อมที่เหมาะสมกับเส้นใยแต่ละชนิด หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134