ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> มรดกอารยธรรมโลกอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก ศูนย์วิชาบูรณาการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007683
เลข ISBN 9786165560238
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 340
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ดนตรี และศิลปะที่มนุษย์แต่ละยุคสมัยสั่งสมกันมาจนกลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานความเจริญทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.244.181