ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ภาษาศาสตร์ -> ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับเป็นเร็วอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008087
เลข ISBN 9789743896385
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 146
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง ไม่ไม่มีโอกาสนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196