ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อม ฎีกาอธิบายหลักกฎหมายแต่ละมาตราอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รัชวิชญ์ อนันตวิทยานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008140
เลข ISBN 9786162137044
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 210
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ประกอบด้วย มาตราประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และฎีกาอธิบายหลักกฎหมายแต่ละมาตรานำเสนอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมฎีกาอธิบายหลักกฎหมายแต่ละมาตรา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย มาตรากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฎีกา อธิบายหลักกฎหมายแต่ละมาตรา ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196