ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> พระมหากษัตริย์ ๑๐ พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008154
เลข ISBN 9786162137679
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 174
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชนไทย รู้จักพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ นับแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน มีการสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ในเรื่องนั้น ๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.244.181