ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฏหมายธุรกิจ ล้มละลายBusiness and Bankruptcyอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ชนิดหนังสือ­ หนังสือต่างประเทศ
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 04000020
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 84
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด ปีที่พิมพ์= 2003
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.121.7